Kinh tế

Ngày 15-4, tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022

Rate this post

Ngày 12/4, Cục Thống kê thị thành cho biết từ ngày 15/4 tới 30/5 sẽ thực hiện khảo sát công ty vào 5 2022, khảo sát bằng bí quyết khảo sát toàn thể liên kết lấy mẫu.

Mục tiêu của cuộc khảo sát là tích lũy thông tin căn bản chuyên dụng cho công việc quản lý, điều hành, bình chọn, dự đoán tình hình kinh tế – xã hội của toàn thể nền kinh tế và các địa phương, hoạch định chế độ và tăng trưởng; tổng hợp toàn diện các tiêu chí trong hệ thống tiêu chí thống kê non sông và các tiêu chí trong báo cáo chính thức hàng 5 của ngành thống kê; Tổ chức toàn diện các ấn phẩm không giống nhau như “Sách trắng công ty 2023” và “Sách trắng cộng tác xã 2023”.

  Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

Đơn vị khảo sát bao gồm các công ty được thành lập và điều hành theo Luật Doanh nghiệp; các cộng tác xã, liên hợp cộng tác xã, Quỹ tín dụng quần chúng hoạt động theo Luật Hiệp tác xã và các công ty được thành lập và điều hành theo các luật đặc thù như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán. Khảo sát được tiến hành online, công ty khai báo thông tin online tại https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/.

  Nông dân Hòa Vang khẩn trương thu hoạch lúa

Quế

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button