Kinh tế

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Rate this post

ĐNO – Ngày 26-4, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ khai triển lấy quan điểm ​​phổ biến, tổ chức, tư nhân về nội dung dự thảo Quy hoạch thành thị Đà Nẵng tới 5 2021. 2030, Tầm nhìn tới 2050.

Việc lấy quan điểm ​​này căn cứ vào Luật Quy hoạch số 21/2017 / QH14 ngày 24 tháng 11 5 2017; Nghị định số 37/2019 / NĐ-CP ngày 07 tháng 5 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017. tiến hành các điều khoản.

  Nỗ lực xây dựng sản phẩm, phục hồi hoạt động du lịch

Chính vì thế, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ đã có Công văn số 2202 / UBND-SKHĐT ngày 23/4/2022 đăng dự thảo Quy hoạch thành thị Đà Nẵng quá trình 2021-2030 trên tạp chí, trang thông tin điện tử, tầm nhìn tới 5 2050. Chi tiết, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tổ chức lấy quan điểm ​​tập thể, tổ chức, tư nhân về dự thảo Quy hoạch TP Đà Nẵng quá trình 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.

  Đẩy nhanh tiến độ hình thành các khu, cụm công nghiệp

Nội dung tài liệu được đưa ra lấy quan điểm ​​khán giả bao gồm “Dự thảo Báo cáo toàn cục sơ bộ lần thứ 6 Quy hoạch thành thị Đà Nẵng quá trình 2021-2030”, hướng tới 5 2050; bảng câu hỏi dành cho nhân vật tư nhân và điều tra tổ chức. Thời gian tiến hành định kỳ và liên tiếp trong khoảng 30 ngày.

  Giá vàng bật tăng thêm 1,1 triệu đồng, giao dịch ở mức 71 triệu đồng

Wantong

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button