Doanh nghiêp

FLC nói gì về sự vắng mặt của Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền?

Rate this post

FLC cảm thấy thế nào về sự vắng mặt của Giám đốc điều hành Pei Haixuan?

Mack

(Dân trí) – Là người đại diện theo luật pháp, người làm lộ thông tin FLC là bà Bùi Hải Huyền ko có mặt tại hội sở lúc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam.

Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn FLC (mã: FLC) gần đây đã phản hồi Công văn số 339 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Thông tư số 339 do HoSE gửi cho FLC có nội dung liên can tới thông tin về người tiến hành ban bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 (1) Thông báo số 96/2020 ngày 16/11/2020 về Chỉ đạo ban bố thông tin. thị phần.

FLC cho biết, theo đề nghị của HoSE, tại các Thông báo số 315 ngày 28/3 và 29/3 và số 326 ngày 29/3 về việc ban bố thông tin liên can tới trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, tại thời kì xảy ra sự cố. Bà Pei Haihui, người đại diện theo luật pháp về ban bố thông tin của FLC ko có mặt tại hội sở, doanh nghiệp ko có người được giao cho ban bố thông tin.

  Mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD của Techcombank và câu chuyện niềm tin thị trường

Do đấy, để phục vụ đề nghị của HoSE đúng thời hạn, bà Wudang Haiyan, Phó Tổng Giám đốc FLC đã giao cho cho Tổng Giám đốc theo Giđó giao cho số 01C / GUQ-TGĐ ngày 01/01/2021. : Ngày 29/3, ký ban hành số 182A / Công văn FLC-BPC và Công văn số 186 / FLC-BPC ngày 31/3.

FLC cảm thấy thế nào về sự vắng mặt của Tổng giám đốc Pei Haixuan? - Đầu tiên

Bà Vũ Đặng Hải Yến ký văn bản ban bố thông tin về việc bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết (Nguồn: HoSE).

Theo đấy, các thành viên HĐQT FLC đã bổ dụng bà Đặng Thị Lưu Vân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, gánh vác công việc ban bố thông tin của FLC từ khi ngày 1/4/2022.

Bà Pei Haihui, sinh 5 1976, Cử nhân Kinh tế.Trước lúc biến thành Tổng Giám đốc FLC vào tháng 3/2020, bà Huyền là Chủ tịch HĐQT HAI Pesticide AG

Ngoài ra, bà Huyền còn trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC như: Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý khách sạn và nghỉ dưỡng FLC; Doanh nghiệp TNHH thương nghiệp dịch vụ nghỉ dưỡng FLC; Sân golf bãi biển FLC Quảng Bình Doanh nghiệp TNHH Resort; Doanh nghiệp Cổ phần FLC sở hữu Jen Golf Resort; Doanh nghiệp TNHH FLC Samson Golf Resort; Doanh nghiệp Cổ phần Xuất nhập cảng Nông phẩm FAM; Doanh nghiệp Cổ phần Đầu cơ và Phát triển Vườn thú Faros.

  "Sức khỏe" của 12 dự án yếu kém ngành công thương giờ ra sao?

Tháng 5/2020, bà Bùi Hải Huyền biến thành Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp Cổ phần Đầu cơ Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes, kế nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung.

Điều 6 khoản 1 Thông tư số 96/2020 / TT-BTC ngày 16 tháng 11 5 2020 chỉ dẫn ban bố thông tin trên thị phần chứng khoán nêu rõ:

Chủ thể ban bố thông tin là tổ chức phải tiến hành phận sự ban bố thông tin phê duyệt người đại diện theo luật pháp hoặc tư nhân có quyền ban bố thông tin của tổ chức.

a) Người đại diện theo luật pháp phải chịu nghĩa vụ về tính đầy đủ, xác thực, kịp thời của thông tin do người được giao cho ban bố thông tin. Trường hợp sự kiện ban bố thông tin và tất cả người đại diện theo luật pháp và người có thẩm quyền ban bố thông tin đều vắng mặt thì thành viên giữ chức phận cao nhất của ban quản lý có nghĩa vụ thay thế người ban bố thông tin. Trường hợp có nhiều hơn 1 người giữ chức phận cao nhất thì các thành viên ban quản lý còn lại phải bầu hoặc cử 1 người chịu nghĩa vụ ban bố thông tin;

  "Cuộc chiến" ngành sữa: So găng Vinamilk, Mộc Châu Milk, IDP và Hanoimilk

b) Tổ chức phải nộp thông tin của người ban bố thông tin cho CSRC và sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ từ khi ngày chỉ định, giao cho hoặc thay thế và việc chỉnh sửa người ban bố thông tin là hợp thức. Nội dung thông tin do bên ban bố thông tin bao gồm: giấy giao cho ban bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của công bố này và thông tin phân phối theo mẫu quy định tại đoạn 1 của Điều này. Phụ lục 3 được ban hành. cộng với công bố này.

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button