Hướng dẫn

DTCL Mùa 5.5: Hướng dẫn Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất meta 11.21 Rank Thách Đấu

Rate this post

Đội hình 6 Angel Clamp Karma Mage

Đội hình chính:

 • Khazik
 • Soraka
 • nứt
 • Nidalee
 • Nghiệp chướng
 • ion
 • Volibear
 • Galen
  Valorant: Hướng dẫn khắc phục tình trạng Packet loss do đường truyền mạng gây ra

Tổng số Buff: 6 Thiên thần, 2 Cthulhus, 2 Pháp sư, 2 Tái sinh

Thiết bị được yêu cầu:

 • Karma: Bít tất tay ruby, Thanh kiếm vô cực, Bùa xanh
 • Riven: Rage, Sword of Death
 • Garen: Warmog x2, Áo choàng gai

DTCL Season 5.5: Hướng dẫn thử thách xếp hạng Meta 11.21 của Biệt đội Thiên thần mạnh nhất

6 Karma Thiên Thần + Đội Hình Đấu Sĩ

Đội hình chính:

 • Glagas
 • Soraka
 • Nidalee
 • nứt
 • Nghiệp chướng
 • ion
 • Volibear
 • Galen

Tổng số Buff: 6 Thiên thần, 2 Cthulhus, 2 Pháp sư, 2 Người tái hiện, 2 Quân sĩ

Thiết bị được yêu cầu:

 • Karma: Bít tất tay ruby, Thanh kiếm vô cực, Bùa xanh
 • Soraka: Cup of Power x1 hoặc x2
 • Garen: Warmog, Áo choàng gai, Sức mạnh đồ sộ
 • Riven: Berserker Bow, Death Sword, Blue Bow

DTCL Season 5.5: Hướng dẫn cho Meta 11.21 Xếp hạng Thử thách xếp hạng 2 của Biệt đội Thiên thần mạnh nhất

Team 4 Angels sát thương hỗn hợp

Đội hình chính:

 • Soraka
 • Nghiệp chướng
 • Nidalee
 • Fiddlesticks
 • ion
 • Volibear
 • Galen
 • Gwen
  Genshin Impact 2.2 - Hướng dẫn Yanfei - cách lên Thánh Di Vật và đội hình mạnh nhất

Tổng số Buff: 4 Thiên thần, 3 Cthulhus, 2 Bí hiểm, 2 Pháp sư, 2 Tái sinh

Thiết bị được yêu cầu:

 • Karma: Bít tất tay ruby, Thanh kiếm vô cực, Bùa xanh
 • Garen: Warmog x2, Áo choàng gai
 • Volibear: Cuốn sách của quỷ
 • Fiddlesticks: Mũ phù thủy

DTCL Season 5.5: Hướng dẫn Meta 11.21 Xếp hạng Thử thách xếp hạng 3 của Biệt đội Thiên thần mạnh nhất

SGD 4 Wizards Đội hình 4 thiên thần

Đội hình chính:

 • Glagas
 • Syndra
 • Soraka
 • Nghiệp chướng
 • ion
 • Teemo
 • Galen
 • Volibear

Tổng số Buff: 4 Thiên thần, 4 Pháp sư, 2 Cthulhus, 2 Tái sinh, 2 Quân sĩ

Thiết bị được yêu cầu:

 • Karma: Bùa xanh, Bít tất tay ruby, Mũ phù thủy
 • Teemo: Giáp thiên thần
 • Garen: Cung ánh sáng, Giáp quỷ chiến tranh

DTCL Season 5.5: Hướng dẫn xếp hạng Meta 11.21 Thử thách xếp hạng 4 của Biệt đội Thiên thần mạnh nhất

Biệt đội Thiên thần Karma 4 căn bản

Đội hình chính:

 • Soraka
 • Glagas
 • Nghiệp chướng
 • ion
 • Rael
 • Volibear
 • Galen
 • Hemedinger

Tổng số Buff: 1 Huấn luyện viên rồng, 1 Thần Vương, 4 Thiên thần, 2 – 3 Tái sinh, 2 Quân sĩ, 2 Pháp sư

Thiết bị được yêu cầu:

 • Karma: Bít tất tay ruby, Bùa xanh, Bít tất tay chân chính / Gươm vô cực
 • Soraka: Cup of Power
 • Galen: Xe tăng tổng hợp
 • Volibear: Cuốn sách của quỷ
  Hướng dẫn cách thu thập Điểm Mầm Non trong Play Together đơn giản nhất

DTCL Season 5.5: Hướng dẫn Meta 11.21 Xếp hạng Thử thách xếp hạng 5 của Biệt đội Thiên thần mạnh nhất

Karma Clamp Angel / Đội hình lai thiên thần

Đội hình chính:

 • Nghiệp chướng
 • Nautilus
 • ion
 • Wilcox
 • Rael
 • Volibear
 • Kyle
 • Galen

Tổng số Buff: 1 God King, 2 Armor, 2 Cthulhu, 2 Angels, 2 Wizard, 2 Heroes, 3 Angels

Thiết bị được yêu cầu:

 • Karma: Bít tất tay ruby, Bùa xanh, Bít tất tay công lý
 • Garen: Áo choàng có gai, Móng rồng
 • Volibear / Garen: Quyển sách của quỷ
 • Kayle: Bít tất tay nạm ngọc, Cơn cuồng nộ / Lưỡi kiếm cuồng nộ

DTCL Season 5.5: Hướng dẫn xếp hạng Meta 11.21 Thử thách xếp hạng 6 của Biệt đội Thiên thần mạnh nhất

đăng lại

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button