Kinh tế

Bộ Xây dựng thanh tra việc sử dụng quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Rate this post

ĐNO – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành hình định thanh tra việc tiến hành quỹ đất đầu cơ tăng trưởng nhà ở xã hội và điều hành sử dụng đất số 27 / QĐ-TTr ngày 1-4-2022. Bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên khu vực Thành phố Đà Nẵng.

Theo ấy, đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra 18 cơ sở, tổ chức, chủ đầu cơ trong thời hạn 45 ngày bắt đầu từ ngày ban bố quyết định thanh tra (12/4/2022).

  PCI 2021: Đà Nẵng có nhiều cải thiện môi trường kinh doanh

Chi tiết, có 2 nội dung thanh tra gồm: xếp đặt quỹ đất theo quy định của luật pháp để đầu cơ tăng trưởng nhà ở xã hội và các dự án đầu cơ xây dựng nhà ở thương nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên khu vực TP Đà Nẵng.

Nội dung tha 2 là về việc điều hành, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của các nhà chung cư trên khu vực TP Đà Nẵng. 5 thanh tra từ ngày 01 tháng 01 5 2016 tới ngày 31 tháng 12 5 2021, trường hợp thiết yếu có thể thực hiện kiểm toán trước hoặc sau 5 nêu trên.

  Quyết tâm hoàn thành 2.500km đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào năm 2025

Wantong

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button